جهش تولید | جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ضبط درس شیمی متوسطه جهت پخش از شبکه آموزش - نمایش محتوای خبر

 

 

ضبط درس شیمی متوسطه جهت پخش از شبکه آموزش

ضبط درس شیمی متوسطه جهت پخش از شبکه آموزش.

کارگردان، :مهدی مودی

تهیه کنند : سید علی اصغر طهماسبی

صدا بردار :محمد ارزانین

منشی صحنه، رقیه خسروی