جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

صفحه رسمی مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی توسط اینستاگرام مسدود. - نمایش محتوای خبر

 

 

صفحه رسمی مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی توسط اینستاگرام مسدود.

صفحه رسمی مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی توسط اینستاگرام مسدود.

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، صفحه اینستاگرام مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بعد از چند مرحله تذکر توسط اینستاگرام مسدود شد.

در روزهایی که حرف از آزادی بیان و اندیشه اینستاگرام بعد از چند مرحله تذکر صفحه رسمی مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی را مسدود کرد.

آدرس صفحه جدید alireza_aienehdar@