سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

صدور شناسنامه رایگان برای نامهای رضا و معصومه - نمایش محتوای خبر

 

 

صدور شناسنامه رایگان برای نامهای رضا و معصومه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان گفت: انتخاب نام های نیکو برگرفتهصدور شناسنامه رایگان برای نوزادان با نامهای رضا و معصومه از اسامی مذهبی و ملی همواره مورد تاکید سازمان ثبت احوال کشور بوده و خراسان جنوبی نیز در این مسیر گام برمی دارد.
علیرضا مهرآور از فراوانی نامهای رضا و معصومه دراستان خبرداد و افزود: حدود 15 هزار نفر در استان نام رضا و 25 هزار نفر نام معصومه را در استان انتخاب کردند.
وی گفت:  از ابتدای امسال هم 12 نفر نام رضا و 16 نفر نام معصومه را برای فرزندانشان برگزیدند.