جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

شورای مدیران مرکز - نمایش محتوای خبر

 

 

شورای مدیران مرکز

قائم مقام و معاون اداری و مالی مرکز منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی صدای و سیمای خراسان جنوبی ، در شورای مدیران مرکز طی احکامی آقایان علی اصغر زارع هرفته به سمت قائم مقام و علیرضا بستانی به سمت معاون اداری و مالی مرکز منصوب شدند.