رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۸

شواری فنی - نمایش محتوای خبر

 

 

شواری فنی

شورای فنی مرکز با حضور مهندس آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی در ایستگاه تلویزیونی و اف ام تقی قنبر بیرجند برگزار شد