رونق تولید ملی | جمعه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

شهيد حنظلة بن اسعد

««حنظله» فرزند « اسعد بن شبام ... همدان الهمداني الشبامي» منسوب به «بني شبام» تيره اي از قبيله «همدان» مي باشد.

او از رجال سرشناس شيعه، سخنوري فصيح، شجاع و قاري قرآن كريم و اهل كوفه بوده است. برخي از مورخين شبامي را به صورت شامي نگاشته اند.

وي قبل از روز عاشورا به خدمت امام (ع) رسيد و از طرف حضرت براي اتمام حجت به نزد ابن اسعد رفت; سرانجام او در سال 61 هجري قمري در روز عاشورا به شهادت رسيد. نام حنظله در زيارت ناحيه مقدسه و زيارت رجبيه با تغيير مختصري آمده است: «... السلام علي حنظله بن سعد الشبامي ...»
اين شهيد بزرگوار در كنار ديگر شهداي كربلا توسط امام سجاد (ع) و قبيله بني اسد به خاك سپرده شد.