رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۸

بازگشت به صفحه کامل

شهيد حجاج بن زيد (بدر) تميمي

حجاج فرزند «زيد (بدر) تميمي» منسوب به قبيله «بني سعد بن تميم» تيره‌اي از طائفه «عدنان» و اهل بصره بوده است. او در سال 60 هجري قمري به عنوان فرستاده امام حسين (ع) نامه‌هايي را از طرف آن حضرت براي «مسعود بن عمرو» و ديگر بزرگان بصره (احنف بن قيس- يزيد بن مسعود نهشلي- منذر بن جارود عبدي ) برد و آنان را براي ياري امام (ع) دعوت نمود. مدتي نگذشت كه به همراه جواب «مسعود بن عمرو» به مكه بازگشت و همچنان در خدمت امام بود تا اينكه در روز عاشورا در حمله اول توسط كفار كوفه به شهادت رسيد. برخي نيز معتقدند كه او در يك جنگ تن به تن بعدازظهر روز دهم محرم شهيد شده است.
مورخان بر اين عقيده هستند كه منظور از «حجاج بن زيد سعدي» در زيارت ناحيه مقدسه و «حجاج بن زيد» در زيارت ناحيه رجبيه, همان «حجاج بن زيد (بدر) تميمي» مي‌باشد.