جهش تولید | شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

شهرستان فردوس پیشرو در تولید شیر - نمایش محتوای خبر

 

 

شهرستان فردوس پیشرو در تولید شیر

با ساماندهی 57 واحد دامداری شهرستان فردوس در اسلامیه  روزانه از این واحد ها 40 تن شیر تولید و بعد از آزمایش در دو مرکز جمع آوری شیر به کارخانه های مشهد و گناباد ارسال می شود .