جهش تولید | چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

شهرستان بشرویه رکوردار تولید جو در استان - نمایش محتوای خبر

 

 

شهرستان بشرویه رکوردار تولید جو در استان

alt

امسال حدود 26 هزار هکتار از زمین های کشاورزی استان زیرکشت جو رفته که بشرویه با اختصاص  نزدیک به 8 هکتار رکوردار سطح زیرکشت این محصول است.

برداشت جو از اوایل اردیبهشت ماه در استان آغاز شده است .