سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

شناسنامه دار کردن محصول زعفران 23 روستای خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسنامه دار کردن محصول زعفران 23 روستای خراسان جنوبی

محصول زعفران 23 روستای شهرستان قاین امسال شناسنامه دار شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاین با بیان اینکه 750 زعفران کار در اجرای این طرح مشارکت کردند گفت: در این طرح با حضور نمایندگان مراکز بهداشت و جهادکشاوری،کد اختصاصی بر روی بسته های زعفران درج شدکه حاوی مشخصات کشاورز، روستا ، شهرستان و استان محل تولید است.

آقای رئوفی کاهش آلودگی میکروبی و افزایش کیفیت از جمله رنگدهی را از مزایای اجرای این طرح عنوان کرد.

 وی افزود: با شناسنامه دار کردن زعفران،این محصول هر کیلوگرم  250 تا 400 هزار تومان بیشتر از قیمت رایج فروخته می شود.

امسال 13 تن و 500 کیلوگرم زعفران در4 هزار و287 هکتار سطح زیر کشت در شهرستان قاین برداشت شد که نسبت به پارسال  23 درصد افزایش عملکرد دارد.

 همچنین این میزان تولید  18 میلیون دلار ارز آوری داشته است .