سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

شناسایی کشتار غیر مجاز شترمرغ در خوسف - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسایی کشتار غیر مجاز شترمرغ در خوسف

به گزارش رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان خوسف گفت: فرد متخلف خارج از زنجیره تولید مبادرت به کشتار غیر مجاز شتر مرغ کرده وشناسایی کشتار غیر مجاز شترمرغ در شهرستان خوسف بدون رعایت زنجیره سرد در شرایط غیر بهداشتی بین شهروندان توزیع می‌کرد که در حین توزیع به دام افتاد.
اکبری افزود: در این عملیات غافلگیرانه که با همکاری پلیس آگاهی انجام شد، مقدار ۲۲ کیلوگرم گوشت شترمرغ تازه و ۵ کیلوگرم چربی ضبط و توقیف شد.
وی گفت: محموله شناسایی شده برای تعیین تکلیف نهایی و سیر مراحل قانونی تحویل شبکه دامپزشکی بیرجند و فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.
وی تأکید کرد: شهروندان فراورده ها‌ی دامی موردنیاز خود را فقط از مراکز مجاز و معتبر دارای مشخصه و لیبل تهیه کنند.