سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۰

شناسایی شبکه توزیع غیر مجاز فراورده‌های خام دامی - نمایش محتوای خبر

 

 

شناسایی شبکه توزیع غیر مجاز فراورده‌های خام دامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان جنوبی، رئیس شبکه دامپزشکی بیرجند گفت: در پی گزارشات متعدد مبنی بر وجودشناسایی شبکه توزیع غیر مجاز فراورده‌های خام دامی سردخانه مشکوک در یکی از مراکز تجاری بیرجند و نیز توزیع غیر مجاز انواع فرآورده‌های خام دامی، موضوع بررسی و پس از چندین بار اقدامات بازرسی مشخص شد واحد مذکور در ساعات معمول اغلب تعطیل بوده و تنها در مواقعی خاص فرد متخلف اقدام به توزیع محموله‌ها می‌کند.
علیزاده افزود: در این خصوص پس از هماهنگی‌های انجام شده با سایر دستگاه‌های مربوطه، این مرکز بازرسی و در آن ۳۱۸ کیلو گرم گوشت دیفراست شده در محل کشف و توقیف شد.
وی گفت: در این راستا پرونده فرد متخلف تنظیم و به مراجع قضای ارجاع شد.