رونق تولید ملی | دوشنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۸

شرکت بیش از 50 هزار نفر در جلسات مردمی قرآنی - نمایش محتوای خبر

 

 

شرکت بیش از 50 هزار نفر در جلسات مردمی قرآنی

بیش از 50 هزار نفر در جلسات مردمی قرآنی شرکت می کنند.

اشرفی، رئیس اداره دارالقران تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: این تعداد تنها مربوط به هزار جلسه شناسایی شده است و تعداد واقعی این افراد و جلسات قرانی در این استان بسیار بیشتر است.

آقای اشرفی با بیان اینکه با توجه به تعداد زیادی جلسات مردمی قرآنی، خراسان جنوبی به عنوان قطب جلسات مردمی قرآنی کشور شناخته شده افزود: خانوادگی بودن این جلسات و تداوم آن بعد از ماه رمضان از ویژگیهای جلسات قرانی خراسان جنوبی است.

رئیس اداره دارالقران تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از ثبت تنها 500 جلسه قرآنی در این اداره خبر داد و گفت: اعزام مبلغ ، توزیع 600 جلد قرآن و تاکید بر تفسیر و تدبر در قران از جمله برنامه های این سازمان برای جلسات قرانی است.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی