جهش تولید | شنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

شجره طیبه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

شجره طیبه

 

 

 

شجره طیبهویژه برنامه هفته بسیج که این برنامه فاقد مجری اصلی بوده و با یک نریشن که در حقیقت دل نوشته های یک بسیجی است آغازمی شود و با پخش تصاویر فعالیتهای بسیج (درزمان جنگ ،زمان سازندگی و در حال حاضر و دفاع در برابر جنگ نرم دشمن ) سعی می شود موضوع برنامه در قسمت مصاحبه با آن تناسب داشته باشد، در ابتدا نریشن با سخنانی از حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب آغاز می شود. کارشناسان برنامه از موضوعات مختلف :تاسیس بسیج به فرمان حضرت امام (ره) اهداف ،فعالیتها و برنامه آینده صحبت نموده و سروده ههای مختلف مرتبط همراه با تصاویر بسیج (جبهه و پس از آن ) در بخش نماهنگ پخش می گردد. در آیتمی با عنوان صالحین ،فعالیتها و و ظایف بسیج در شرایط کنونی جامعه و پایگاه های بسیج و فعالیتهای مختلف آنها (اعم از فرهنگی ،هنری،عقیدتی ،کلاسهای آموزشی سازندگی و...) معرفی می گردد.

آیتمهای برنامه عبارتند از:آرم شروع ،همسنگران، مصاحبه ، صالحین و نماهنگ

 

تهیه کننده :صادق صادقی

کارگردان:صادق صادقی

دستیارتهیه:مهدی عباس زاده

تصویربردار:محمد مهربان ،سعید رضایی

صدابردار:احسان جعفرزاده

دستیار تصویر وصدا:رضا محمددوست

تدوینگر:حسین امیرآبادی