جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

سیمای خاوران در جمع برترین های کشور - نمایش محتوای خبر

 

 

سیمای خاوران در جمع برترین های کشور

سیمای خاوران در جمع برترین های کشور

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای خراسان جنوبی، در شاخص های ارزیابی مرکز سیمای استانها سیمای خراسان جنوبی موفق شد برای اولین بار  در شاخص های کیفیت تولیدات، پوشش مناسبتها و توجه به دستوالعمل های ستاد ،میزان مخاطب و رضایت مندی مخاطب و میزان پخش از شبکه شما رتبه بعد از استانها فارس، اصفهان، خراسان رضوی، رتبه چهارم را کسب کرد . و استان خوزستان هم در جایگاه پنجم قرار گرفت.