سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲ مهر ۱۴۰۰

سیاه پوش شدن خراسان جنوبی با آغاز مراسم علم بندان - نمایش محتوای خبر

 

 

سیاه پوش شدن خراسان جنوبی با آغاز مراسم علم بندان