سکوت موقت فرستنده رادیویی بیرجند

به اطلاع هم استانی های محترم می رساند فرستنده رادیویی بیرجند به علت تعمیرات از روز چهارشنبه 97/12/08 تا روز شنبه 97/12/11 خاموش خواهد بود و شنوندگان محترم می توانند برای دریافت صدای استانی و رادیو ایران از فرکانس های fm استفاده کنند.

از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.