سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

بازگشت به صفحه کامل

سکه های دوره سربداران

سکه های دوره سربداران


سربداران نام نهضتی از شیعیان ایران ، در قرن هشتم هجری بود. پس از یکصد و بیست سال استیلای قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، قیامی مردمی در باشتین و سبزوار خراسان علیه ظلم و تعدی حاکمان مغول و عاملان آنان به وقوع پیوست. از تلاش پیگیر رهبران آزاده این قیام، منجر به تشکیل حکومت مستقل ملی و شیعه مذهب ایرانی در خراسان شد. مهم‌ترین ویژگی‌های این حکومت عبارت بود از: تنفر و انزجار از عنصر مغولی و تثبیت ایدئولوژی تشیع امامی.شیخ خلیفه مازندرانی پایه گذار و رهبر جنبش سربداران بود که مردم را تشجیع کرد و به مبارزه با حکومت مغول می‌پرداخت که بعدها این امر به دست شیخ حسن جوری افتاد. از جمله کارهای فرهنگی و اقتصادی دوره سربداران ضرب سکه هایی با طرح های اسلامی بود که چند نمونه از آنها هم اکنون در موزه بیرجند به یادگار مانده است . سربداران علیرغم شیعی بودن دو نوع سکه ضرب می کردند : یکی سکه هایی با شعار اهل تسنن و دیگری سکه  هایی با شعار اهل تشیع . وجه تمایز سکه‌های اهل تسنن و شیعه به خاطر اسامی ذکر شده در آنها بوده است ؛ به طوری که در سکه‌های شیعه اسامی دوازده امام آمده است .سکه های اهل تشییع دارای شعار ذیل بودند: روی سکه متن لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله و در حاشیه اللهم صلی علی محمد و علی و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمد الحجه و در پشت سکه هم تاریخ و محل ضرب سکه درج شده بود. لازم به ذکر است از جمله سکه های شیعی که قبل از روی کار آمدن صفویه ضرب می شده است ؛ سکه های آل بویه، علویان طبرستان و سربداران نام برد.

 

در نگاه بیشتر ببینید