رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸

سواد آموزی زير ساختی براي ريشه کن کردن بی سوادی - نمایش محتوای خبر

 

 

سواد آموزی زير ساختی براي ريشه کن کردن بی سوادی

اجرای طرح های سواد آموزی افراد در گروه سنی 10 تا 49 سال باعث ريشه کن کردن و جلوگيری از بازگشت به دوره بی سوادی است.

جعفري، معاون سواد آموزی استان خراسان جنوبي گفت: شوراي پشتيباني سوادآموزي با هدف پيشبرد اهداف سواد آموزی 4 بار درسال تشکيل می شود.

جعفري افزود : فعاليت هايی از قبيل توانمندی آموزش دهندگان ، ارايه خدمات و امکانات اموزشی رايگان در راستای ريشه کن کردن بي سوادی انجام شده است .

وی خاطرنشان کرد : باتوجه به پراکندگی شديد جمعيت استان و وجود يک بی سواد در هر 18کيلومتر ، اين آموزش توسط دانش آموختگان بومی انجام شود و همچنين در خانواده هاي عشاير کساني که صلاحيت علمی و فنی را برای تدريس خانواده خود دارد اين آموزش را می تواند بر عهده بگيرد .

وی تصریح کرد : در خانواده بزرگ امداد نيز مي توانند با استفاده از افراد باسواد خود خانواده نسبت به ارتقاي شاخص باسوادي اقدام کنند .

معاون سواد آموزی استان گفت : والدين نوزادان تازه متولد شده ضمن شرکت در فعاليت هاي سواد آموزي صدور شناسنامه فرزندشان با سرعت وي‍ژه و رايگان انجام مي شود .

جعفري افزود : در دوره سواد آموزي به صورت خود آموز يکي از اعضاي باسواد خانواده به عنوان پشتيبان معرفي مي شود و مبلغ 670 هزار تومان بابت حق الزحمه دوره سواد آموزي به وي تعلق مي گيرد .

وی اظهار کرد : تا پايان سال 94-95 مديران واحدهاي آموزشي موظف هستند نسبت به جذب و آموزش والدين بي سواد دانش آموزان اقدام نمايند .

معاون سواد آموزی استان خراسان جنوبي خاطرنشان کرد : سوادآموزي براي کودکان و نيازمندي هاي خاص که توانايي سوادآموزي را دارند ، به صورت ويژه برنامه اي دارد و به دليل قادر نبودن براي حضور در کلاس به هر آموزش دهنده اي که به منزل آنها مراجعه کند مبلغ 100هزار تومان بابت اياب ذهاب پرداخت مي شود .

منبع : وب سایت باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای خراسان جنوبی