رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

سه درصد از حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری - نمایش محتوای خبر

 

 

سه درصد از حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری

alt

سه درصد از حق بیمه مربوط به بیمه بیکاری است که توسط کارفرما پرداخت می شود .

سرپرست اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بیرجند گفت :در سال گذشته هزار و 578 نفر برای استفاده از ماده 80 در بیرجند توسط اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی معرفی شدند .

خسروی با بیان اینکه در سال دوم اجرای ماده 80 توسط دولت 16 درصد از حق بیمه پرداخت می شود افزود  :کارفرما در سال دوم چهار درصد از حق بیمه کارکنان خود را به تامین اجتماعی پرداخت می کند .

وی گفت :کارفرما قبل از اجراشدن ماده 80درصد سباید 23 درصد از حقوق کارکنان را برای بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کرد .