رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

سنجش آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله در مانور زلزله - نمایش محتوای خبر

 

 

سنجش آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله در مانور زلزله

Loading the player...

 

سنجش آمادگی دانش آموزان در برابر زلزله در مانور زلزله