رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

سفر استاندار به شهرستان طبس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

سفر استاندار به شهرستان طبس

دانلود

اجرایی شدن بخشی از مصوبات سفر استاندار به شهرستان طبس 

این سفر 42 مصوبه داشت.