جهش تولید | پنج‌شنبه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

بازگشت به صفحه کامل

سریع العبره

سریع العبرهیکی از القاب امام حسین (ع) به معنی این است که یادش به سرعت اشک ‌ها را جاری می ‌سازد.