سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

سرمايه گذاری 94 ميليارد ريالی بخش خصوصی در معادن سربيشه - نمایش محتوای خبر

 

 

محتوا یافت نشد