جهش تولید | چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

ساخت دبیرستان و مرکز بهداشتی درمانی توسط یک خیر در زیرکوه - نمایش محتوای خبر

 

 

ساخت دبیرستان و مرکز بهداشتی درمانی توسط یک خیر در زیرکوه

دبیرستان نمونه حاجی اباد با زیر بنای  هزارو 110 متر مربع و هزینه یک میلیارد تومان و مرکز بهداشتی و درمانی روستای محمد آباد  را با هزینه   500 میلیون تومان دو طرح آموزشی و بهداشتی است که توسط این خیر ساخته خواهد شد .