سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۰

رئیس جمهور : افتتاح منطقه ویژه اقتصادی بیرجند در این سفر - نمایش محتوای خبر

 

 

محتوا یافت نشد