جهش تولید | چهارشنبه، ۷ خرداد ۱۳۹۹

روکش آسفالت 1000 کیلومتر از راه های خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

روکش آسفالت 1000 کیلومتر از راه های خراسان جنوبی

هزار کیلو متر از راههای اصلی ، فرعی و روستایی خراسان جنوبی روکش آسفالت شد.

کریم پور ، مدیر راهداری اداره راه وشهرسازی خراسان جنوبی گفت : برای این راه ها که در یک سال گذشته روکش شدند مبلغ یک میلیارد ریال هزینه شده است .

آقای کریم پور افزود: درصورت اختصاص اعتبار و تامین قیر از سوی وزارت راه وشهرسازی  هزار کیلو متر دیگر روکش می شود.

استان خراسان جنوبی 16 هزار و 400 کیلومتر  راه دارد که 10 هزار کیلیومتر آن آسفالت است.

منبع : معاونت اطلاعات و اخبار مرکز خراسان جنوبی