رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

رونمایی از لوح ثبت جهانی قنات بلده - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رونمایی از لوح ثبت جهانی قنات بلده

رونمایی از لوح ثبت جهانی قنات بلده