جهش تولید | شنبه، ۱۰ آبان ۱۳۹۹

روز خبرنگار - نمایش محتوای خبر

 

 

روز خبرنگار


حضوراستاندار، مدیران و مسؤلین استانی در واحد مرکزی خبر و همچنین حضور معاونین صدا و سیما خراسان جنوبی در باشگاه خبرنگاران جوان جهت تبریک روز 17 مرداد ماه روز خبرنگار