رونق تولید ملی | شنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

روایت 57 - نمایش محتوای صدا

 

 

روایت 57

 

تهیه کنند گی ،گزارشگری وصدابرداری   روایت 57  را « مسعودخسروی  » بر عهده دارد

 

این مجموعه برنامه در قالب مستند ودر ساختار «کلامی پیامی» به مدت 30 دقیقه به صورت ضبطی ودر چهار قسمت تولید می شود .در هر فصل سال جاری یک برنامه تولید خواهد شد که از نظرات و راهنمایی ونظارت کارشناسان محترم اداره کل صدای استان ها نیز در مراحل طراحی وتولید برنامه استفاده خواهد شد.در این مجموعه مستند ها تعداد چهار شهرستان استان(بیرجند-طبس-فردوس-سرایان) انتخاب شده اند که مهم ترین رویدادهای تاثیر گذار در پیروزی انقلاب در این شهرستان ها با رویکرد ملی ساخته می شوند.بخش های مختلف برنامه به شرح ذیل است:

1-آرم: با بهره گیری از موسیقی حماسی و انقلابی فاخر

2-متن برنامه: مبتنی بر پژوهش است و بر اساس مهم ترین رویدادهای انقلابی شهرستان های مهم استان مانند بیرجند و طبس و فردوس و سرایان نگارش می شود و در راستای نگارش آن از کتب معتبر و مصاحبه با شخصیت های انقلابی هر شهرستان استفاده می شود.

3-گفتار گوینده: بر اساس متن برنامه و با لحن متناسب با فضای انقلابی برنامه خوانده می شود.

4-گزارش: گزارشگر برنامه با اعزام به شهرستان های استان(بیرجند-طبس-فردوس-سرایان) به تهیه گزارش هایی در خصوص نحوه پیروزی انقلاب اسلامی در این شهرستان ها می پردازد.گزارش ها بصورت خیابانی ودر محل حوادث از قبیل خیابان ها وکوچه ها ومساجد و میادین و...ضبط می شود.راویان انقلاب نقش مهمی در گزارش ها دارند.

5-مصاحبه: بنا به اقتضائات هر شهرستان مصاحبه هایی نیز با مردم عادی و شخصیت های انقلابی در خصوص نحوه پیروزی در آن شهرستان به عمل می آید.

6-موسیقی بیکلام و با کلام: از موسیقی بیکلام و باکلام با تم انقلابی و حماسی بر حسب نیاز در برنامه استفاده می شود.

7- افکت های صوتی: از افکت های صوتی مانند شعارهای مردمی وتیراندازی و...برای بازسازی فضای انقلاب در شهرستان ها استفاده می شود.

مدت زمان برنامه( روایت 57) 30 دقیقه است و درهرفصل یک برنامه تولید و پخش خواهد شد. شما مخاطب عزیز می توانید در ساعت 11:15  شنونده  این برنامه باشید.

 

 

سال تولید: 1397