سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

روایت یک شکست - نمایش محتوای صدا

 

 

روایت یک شکست

تهیه کننده: مهدی امیرآبادی زاده
گوینده: سمیرا عاطفی فر
نویسنده: سمیه محسنی
موضوع: سالروز شکست امریکا در صحرای طبس
گزارشگر: مسعودخسروی
 

"روایت یک شکست" عنوان ویژه برنامه صدا خاوران است که به مدت ۱۸۰ دقیقه یه صورت زنده به تهیه کنندگی تکتم اعتبار بهروی آنتن رادیو خاوران می رود.

حضور کارشناس سیاسی در برنامه و تحلیل وقایع این حادثه،ارتباط با گزارشگران حاضر در محل برگزاری مراسم،و پخش بخش هایی از مراسم از دیگر آیتم های این برنامه است.

 شماره تلفن ارتباط با برنامه : 32162611_32162610
شماره پیامک : 30000566

سال تولید: 1398