سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

رهاسازی بیش از 220 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی - نمایش محتوای خبر

 

 

رهاسازی بیش از 220 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی

بیش از 220 هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی، در استخرهای ذخیره آب کشاورزی رهاسازی شد.

سعیدی، مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: این تعداد بچه ماهی با اعتبار 120 میلیون تومان در 780 استخر پرورش ماهی گرمابی رها سازی شد.

سعیدی ماهی های کپور و سفید را از انواع ماهی های گرمابی ذکر کرد و افزود: این بچه ماهی ها از نیمه اردیبهشت تا پایان خرداد توزیع شد و اواسط مهر صید آن آغاز می شود.

مدیر امور شیلات و آبزیان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در این مدت همچنین بیش از 5 تن خوراک اکسترودر کپور معمولی به صورت ترویجی در بین پرورش دهندگان توزیع شد.

سال گذشته با رهاسازی 80 هزار قطعه بچه ماهی در استخرهای استان 645 تن ماهی گرمابی تولید شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی