جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

رقابت شکارچیان مجاز استان در مسابقه تیراندازی - نمایش محتوای خبر

 

 

رقابت شکارچیان مجاز استان در مسابقه تیراندازی

شکارچیان مجاز استان در مسابقه تیراندازی رقابت کردند.

شکارچیان مجاز خراسان جنوبی در مسابقه تیراندازی با هم رقابت کردند.

21 شکارچی مجاز خراسان جنوبی در مسابقات تیراندازی اهداف پروازی را هدف قرار دادند.

این شکارچیان از شهرستان های بیرجند، قاین، نهبندان، سربیشه و خوسف در این مسابقات با یکدیگر رقابت کردند.

در پایان این مسابقه، بهزاد رخش خورشید، رامین خزاعی و مسعود سلیمانی از بیرجند مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی