رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

رفع تصرف 161 هکتار از عرصه های طبیعی خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

رفع تصرف 161 هکتار از عرصه های طبیعی خراسان جنوبی

161 هکتار از عرصه های طبیعی خراسان جنوبی رفع تصرف شد.

161 هکتاراز عرصه های منابع طبیعی خراسان جنوبی از ابتدای امسال رفع تصرف شد .

 شریفی ، مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت : در این مدت همچنین سند 274 هکتار از زمینهای رفع تصرف شده به نام منابع طبیعی استان صادر شد .

 آقای شریفی افزود : از 14 میلیون و 500 هزار هکتار عرصه منابع طبیعی خراسان جنوبی 13 میلیون و 700 هزار هکتار سند دارند و 800 هکتار دیگر در حال صدور سند هستند .

مدیر کل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت : برای 250 هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان هم هنوز سند صادر نشده است .

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی