سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

رفع انسداد بخش‌هایی از رودخانه فصلی سده شهرستان قاین - نمایش محتوای خبر

 

 

رفع انسداد بخش‌هایی از رودخانه فصلی سده شهرستان قاین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان جنوبی، مدیر امور منابع آب شهرستان‌های قاین و زیرکوه گفت: در این زمینه بخش‌هایی ارفع انسداد بخش‌هایی از رودخانه فصلی سده شهرستان قاینز بستر رودخانه "زنگیشه" واقع در محدوده مطالعاتی سده که در آن انسداد رودخانه انجام شده بود، به وضع سابق باز گردانده شد.
شهابی افزود: در این زمینه نسبت به رفع انسداد بستر رودخانه به طول تقریبی۸۰۰ و عرض ۲۰متر برابر ضوابط قضایی و با حضور نمایندگان فنی امور منابع آب شهرستان‌های قاین و زیرکوه و نیروی محترم انتظامی بخش سده اقدام شد.
وی اهداف اجرای این عملیات را باز شدن مسیر رودخانه، حفظ مسائل زیست محیطی و جلوگیری از پیشروی سیلاب به سمت زمین‌های کشاورزی اطراف رودخانه فصلی سده (زنگیشه) عنوان کرد.