رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۸

رعايت حقوق شهروندي يك وظيفه عمومي برای همگان - نمایش محتوای خبر

 

 

رعايت حقوق شهروندي يك وظيفه عمومي برای همگان

رعايت حقوق شهروندي بايد به عنوان يك وظيفه عمومي مورد توجه همگان قرار گيرد.

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي استان افزود: دستگاه هاي اجرايي ذي ربط بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند تا رعايت حقوق شهروندي به عنوان يك وظيفه اجتماعي مورد توجه همه قرار گيرد.

حسيني، رعايت حقوق شهروندي را يكي از نيازهاي مهم جامعه امروزي دانست  که باید همچون ساير نيازهاي اجتماعي مورد توجه مسئولان و دست اندركاران امر قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار با قدردانی از صدا و سیمای استان در خصوص اقدامات مناسب در خصوص صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان  افزود: سایردستگاه های اجرایی هم اين موضوع را به عنوان يك دغدغه مورد توجه قرار دهند .

  

مدیر کل صدا و سیمای استان نیز خواستار همکاری دستگاه های مرتبط در خصوص اقدامات ویژه برای صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان شد و گفت: اولویت بندی حوزه های شهروندی و هماهنگی دستگاه ها باید  در دستور کار قرار گیرد .