رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۸

رسانه ها ابزاری قوی برای پیشبرد برنامه های دولت و مسئولان - نمایش محتوای خبر

 

 

رسانه ها ابزاری قوی برای پیشبرد برنامه های دولت و مسئولان

نشست هم اندیشی مدیران رسانه ها و مطبوعات استان برگزار شد.

رسانه ها ابزاری قوی برای پیشبرد برنامه های دولت و مسئولان هستند.

پرویزی، استاندار خراسان جنوبی در نشست هم اندیشی مدیران رسانه ها و مطبوعات استان گفت: رسانه ها مزیت ها و ظرفیت های استان را بیشتر معرفی کنند تا زمینه های سرمایه گذاری و حضور سرمایه گذاران در استان فراهم شود.

پرویزی افزود: قطعا برای پیشبرد برنامه های خود نیازمند کمک رسانه ها هستیم  و از نقد منصفانه و دلسوزانه استقبال می کنیم.

استاندار همچنین با تاکید بر همکاری مطلوب مدیران دستگاههای اجرایی با رسانه های استان گفت: مسئولان باید به نحو شایسته با رسانه ها و خبرنگاران استان همکاری و مدیران روابط عمومی هم ضمن انعکاس خدمات دولت، زمینه انتقال مشکلات مردم و رسانه ها را به مدیران فراهم کنند.

استاندار با اشاره به برنامه های دولت برای رونق تولید و کمک به واحدهای صنعتی گفت: تاکنون در این زمینه اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته است.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی