جهش تولید | چهارشنبه، ۵ آذر ۱۳۹۹

رتبه سوم دانش آموز طبسی در جشنواره خوارزمی - نمایش محتوای خبر

 

 

رتبه سوم دانش آموز طبسی در جشنواره خوارزمی

دانش آموز طبسی در جشنواره خوارزمی مقام سوم را کسب کرد.

دانش آموز طبسی در جشنواره خوارزمی مقام سوم را کسب کرد.

دانش آموز طبسی در هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی، مقام سوم کشور را کسب کرد.

انسیه معینی پور در گروه علمی ادبیات جشنواره خوارزمی مقام سوم را کسب کرد.

اثر خانم معینی پور، شعری با عنوان آتش درون است که خود او این اشعار را سروده و به زبان انگلیسی نیز ترجمه کرده است.

اثر این دانش آموز طبسی بین 33 طرح از استانهای کشور برتر شد.

جشنواره جوان خوارزمی دارای سه بخش دانش آموزی، دانشجویی و آزاد است که طرح های ارسالی به آن در وزارتخانه علوم بررسی می شود.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی