رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۸

رایحه خوش گل های محمدی در گلستانهای قاین و درمیان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

رایحه خوش گل های محمدی در گلستانهای قاین و درمیان

دانلود

رایحه خوش گل های محمدی در گلستانهای قاین و درمیان

سودآوریء این گل چند سالیست که مورد توجه باغداران قرار گرفته تا هم غنچه و هم گل آن را به عنوان محصولی بازار پسند به داخل و خارج ارسال کنند.