سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

راه آهن فردوس در ایستگاه مناقصه - نمایش محتوای خبر

 

 

راه آهن فردوس در ایستگاه مناقصه

عملیات زیرسازی اتصال فردوس به شبکه راه آهن به مناقصه گذاشته شد

عملیات زیرسازی اتصال فردوس به شبکه راه آهن به مناقصه گذاشته شد.

این مناقصه را شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برگزارمی کند. در آگهی مناقصه طول مسیر این طرح 71 کیلومتر از مبدأ ایستگاه جزین واقع در محور راه آهن مشهد – بافق، و مدت اجرای طرح 42 ماه اعلام شده است.

هزینه اجرای این طرح در مناقصه مذکور هم 93 میلیارد و 182 میلیون تومان برآورد شده است.

سیر مراحل دریافت اسناد و برگزاری فرآیند مناقصه تنها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد از سامانه مذکور نهایت تا 26 آبان است.

محل تحویل پاکت های شرکت در مناقصه، اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنیشرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و نهایت تا ساعت 16 روز شنبه 10 آذر امسال است.

زمان جلسه مناقصه نیز ساعت 10 روز یکشنبه 11 آذر امسال اعلام شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی