جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

راه اندازی 800 کارگاه اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

راه اندازی 800 کارگاه اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی

800 کارگاه اقتصاد مقاومتی در استان راه اندازی می شود.

امسال 800 کارگاه اقتصاد مقاومتی در خراسان جنوبی راه اندازی می شود.

زهرایی، رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی در نشست خبری گفت: برای ایجاد این کارگاه ها که در واقع برای کمک به اشتغال هستند، 12 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

آقای زهرایی افزود: با بهره برداری از این کارگاه ها برای بیش از 800 نفر شغل ایجاد می شود.

وی، ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری و قطب های اقتصادی به ویژه در بخش محصولات راهبردی و صنایع دستی را از اولویتهای بسیج سازندگی در سال 95 اعلام کرد.

سال گذشته نیز 963 کارگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی با هزینه 120 میلیارد ریال در خراسان جنوبی راه اندازی شد.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی همچنین از اعزام 27 هزار و 460 نفر به اردوهای جهادی و برپایی 2 بیمارستان صحرایی در مناطق مرزی تا پایان امسال در استان خبر داد.

آقای زهرایی افزود: همچنین 17 اردیبهشت سالروز تأسیس بسیج سازندگی 9 طرح عمرانی و محرومیت زدایی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد.

منبع : معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی