جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

راه اندازی پایانه سنگ استان در منطقه ویژه اقتصادی در سال جاری - نمایش محتوای خبر

 

 

راه اندازی پایانه سنگ استان در منطقه ویژه اقتصادی در سال جاری

کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان تشکیل جلسه داد.

پایانه سنگ استان امسال در منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی می شود.

موهبتی، مدیر کل امور اقتصادی در کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان با بیان این خبر گفت: نمایشگاه دائمی سنگ هم در این منطقه افتتاح خواهد شد.

موهبتی از راه اندازی مجتمع های خدماتی تولیدی ویژه مددجویان کمیته امداد در زمینه های کشاورزی، بازرگانی، معدن و فرش خبر داد .

وی گفت: سرمایه این مجتمع از طریق هلدینگ و منابع قرض الحسنه تامین خواهد شد.

منبع: معاونت خبر صدا و سیمای خراسان جنوبی