جهش تولید | دوشنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۹

راه اندازی فرستنده دیجیتال ارتفاعات گدار به صورت آزمایشی - نمایش محتوای خبر

 

 

راه اندازی فرستنده دیجیتال ارتفاعات گدار به صورت آزمایشی

فرستنده دیجیتال ارتفاعات گدار، مشرف به شهرستانهای سربیشه و درمیان به صورت آزمایشی راه اندازی شد.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت : با راه اندازی این فرستنده بیش از  22 هزار نفر از جمعیت شهرهای اسدیه ،سربیشه ،مناطق زیادی  از دهستانهای طبس مسینا، درمیان ،گزیک ،پاسگاههای مرزی شهرستان درمیان و روستاهای بخش مرکزی سربیشه 19 شبکه تلویزیونی و 16 شبکه رادیویی را با کیفیت بسیار مطلوب دریافت کردند .

آقای ثقفی گفت : برای راه اندازی این فرستنده دیجیتال بیش از 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی گفت: با راه اندازی فرستنده دیجیتال ارتفاعات گدار، جمعیت بهره مند از شبکه های دیجیتال در خراسان جنوبی از  59 به 62 درصد افزایش  یافت.

مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی افزود: با راه اندازی  فرستنده سایت جوان  در هفته آینده، وضعیت پوشش شبکه های دیجیتال به  64 درصد افزایش خواهد یافت..