جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

راه اندازی سامانه هوشمند کارت صنعتگری صنایع دستی - نمایش محتوای خبر

 

 

راه اندازی سامانه هوشمند کارت صنعتگری صنایع دستی

alt

سامانه هوشمند کارت صنعتگری صنایع دستی راه اندازی شد . صرفه جویی در وقت و انجام امور اداری بصورت الکترونیکی از مزایای این کارت است .

صنعتگران استان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.hc.ichto.irبرای دریافت این کارت نام نویسی کنند.

دریافت تسهیلات مشاغل خانگی، تکریم هنرمندان پیشکسوت،حمایت و بیمه هنرمندان وشرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی از مزایای دریافت این کارت است.

منبع: معاونت اطلاعات واخبار مرکز خراسان جنوبی