جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

راهیابی 7 اثر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جشنواره بین المللی سیمرع - نمایش محتوای خبر

 

 

راهیابی 7 اثر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جشنواره بین المللی سیمرع

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان جنوبی، دبیر دانشگاهی جشنواره بین المللی سیمرغ در دانشگاه علوم پزشکیراهیابی 7 اثر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به جشنواره بین المللی سیمرع بیرجند گفت: در مرحله دانشگاهی جشنواره 338 اثر در سامانه جشنواره ثبت و یا به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد ۲۶۷ اثر در بخش دانشجویان و ۷۱ اثر در بخش اساتید، اعضای هیئت علمی، کارکنان و جامعه پزشکی بود.

محمد کارگر با بیان اینکه جشنواره بین المللی سیمرغ شامل 4 بخش است، افزود: بخش دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور با موضوع آزاد، بخش اساتید، کارکنان، اعضای هیئت علمی و جامعه پزشکی کشور با موضوع آزاد، بخش دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور با موضوع فرهنگ سلامت و بخش بین الملل ویژه دانشجویان دانشگاههای سراسر جهان برگزار شد.

وی با بیان اینکه  در بخش بین الملل دانشجویان  در رشته پوستر دو اثر از آقای احمد زراعتکار از علوم پزشکی بیرجند با نامهای  save earth  و stop the war برگزیده شد، گفت: همچنین در بخش هنرهای تجسمی دانشجویان با موضوع آزاد در رشته خوشنویسی تحریری آقای محسن چاجی با اثر خوشا، در بخش ادبی با موضوع فرهنگ سلامت در رشته نثر طنز آقای الیاس پاکدل با اثر قرمز و سفید و در بخش فیلم با موضوع آزاد و رشته فیلم مستند و با موضوع فرهنگ سلامت دو اثر فیلمنامه نویسی از  آقای محمد بهرام پور با نامهای دو راهی و در یک قدمی مرگ به عنوان برگزیده جشنواره به مرحله کشوری راه یافتند.
دبیر دانشگاهی جشنواره بین المللی سیمرغ در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: مرحله پایانی جشنواره بین المللی سیمرغ آبان امسال در تهران برگزار خواهد شد .