سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

راهپیمایی مردم قاین در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی - نمایش محتوای خبر

 

 

راهپیمایی مردم قاین در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی

راهپیمایی مردم قاین در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی

راهپیمایی مردم قاین در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی