جهش تولید | شنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۹

راهپیمایی مردم سربیشه در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی با‌ حضور استاندار - نمایش محتوای خبر

 

 

راهپیمایی مردم سربیشه در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی با‌ حضور استاندار

راهپیمایی مردم سربیشه در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی با‌ حضور استاندار

راهپیمایی مردم سربیشه در حمایت از اقتدار نظام جمهوری اسلامی با‌ حضور استاندار