رونق تولید ملی | جمعه، ۲۸ تیر ۱۳۹۸

دیدار نماینده مردم شهرستان های بیرجند ،خوسف ودرمیان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار نماینده مردم شهرستان های بیرجند ،خوسف ودرمیان در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی

دیدار نماینده مردم  شهرستان های بیرجند ،خوسف ودرمیان   در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی