رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

دیدار مهندس افشین عابدینی شهردار شهرستان اسدیه با مهندس آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار مهندس افشین عابدینی شهردار شهرستان اسدیه با مهندس آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی

دیدار مهندس افشین عابدینی شهردار شهرستان اسدیه با مهندس آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی

دیدار مهندس افشین عابدینی شهردار شهرستان اسدیه با مهندس آینه دار مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی