رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۵ مهر ۱۳۹۸

دیدار معاون اجنماعی نیروی انتظامی وریاست بانک قوامین استان با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی - نمایش محتوای خبر

 

 

دیدار معاون اجنماعی نیروی انتظامی وریاست بانک قوامین استان با مدیرکل صداوسیمای مرکزخراسان جنوبی

دیدار معاون اجنماعی نیروی انتظامی وریاست بانک قوامین استان با مدیرکل صداوسیمای  مرکزخراسان جنوبی